Er zijn veel methoden om het aantal backlinks naar een website te vergroten. Eén van de minder geoorloofde methoden is link spam.

Bij link spam wordt over het algemeen een geautomatiseerde tool gebruikt welke bijvoorbeeld een post doet op veel forums of commentaar geeft op een blog. Doordat dit geautomatiseerd gebeurd kan er zonder dat het veel tijd kost snel veel links geplaatst worden.

Een andere methode van link spam is door links te kopen om het aantal links te vergroten.

Deze links zijn echter meestal ongewenst en voegen geen extra waarde toe aan de pagina waar deze geplaatst worden.

Om deze reden (en omdat dit bewust wordt gedaan om zoekmachines te beïnvloeden voor betere rankings) is dit tegen de richtlijnen van zoekmachines.

In het algoritme van bijvoorbeeld Google worden veel van deze links dan ook automatisch herkend en deze geven vervolgens geen waarde door. Echter worden lang niet alle links welke gespamd worden herkend.

Sinds vandaag is het bij Google mogelijk om websites aan te geven waarvan jij denkt dat deze link spam toepassen.

Ga naar:

https://www.google.com/webmasters/tools/spamreport

en vertel ze over de website die link spam lijkt te gebruiken. Gebruik in de tekstveld in ieder geval het woord “linkspam” zodat het duidelijk is waar het over gaat.

Op deze manier probeert Google hun zoekresultaten continu te verbeteren.